29. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA OTO 2020
12.12.2020.

Informacije o skupu

Ideja i realizacija prvih skupova OTO započela je prije 29 godina na tadašnjem Elektrotehničkom fakulteta u Osijeku uz sudjelovanje inženjera iz Društva održavatelja Osijek (DOO). Od tada do danas skup OTO je izrastao u regionalni interdisciplinarni znanstveni  skup – koji je od prvih godina organiziran u suradnji s gospodarstvom slavonsko-baranjske regije, Poljoprivrednim i Građevinskim fakultetom (iz Osijeka). Kako bi se održao kontinuitet - a nakon prestanka rada DOO - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) je preuzeo organizaciju ove znanstvene konferencije; tako su - uz pomoć kolega s drugih fakulteta Sveučilišta J.J. Strosmayera - uspješno održani skupovi OTO 2017 i OTO 2018 (u Osijeku) na kojima je prezentirano 56 radova koji su prošli dvostruku recenziju Recenzentskog odbora sastavljenog od znanstvenika iz pet zemalja. Tako je organizacijski i programski načinjen značajan iskorak u odnosu na skupove iz prethodnih godina, a konferencija je dobila status međunarodnog znanstvenog skupa.
Zaključnim razmatranjima Programskog i Organizacijskog odbora OTO konferencije (na osnovu prezentiranih radova i mišljenja sudionika) ukazano je na potrebu nastavka tradicije organiziranja OTO konferencije u drugim gradovima slavonsko-baranjske regije uz snažniju zastupljenost autora iz gospodarstva. 
Kako se tehnologije i organizacija održavanja šire iz domene industrijske i poljoprivredne proizvodnje i na poslove održavanja komunalne infrastrukture odlučeno je da organizaciju OTO konferencija preuzme think tank „Panon“ - institut za strateške studije Osijek - uz potporu FERIT-a i Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Nadamo se nastavku uspješne suradnje proizvodnog i uslužnog sektora sa znanstvenicima iz akademske zajednice.
 
Predsjednik UO Panona
dr. sc. Ivan Ambroš
 

http://oto2017.ferit.hr

http://oto2018.ferit.hr/

http://oto2019.panon.eu/

 

 

OTO 2020 - POZIV ZA RADOVE

 

Pozivaju se istraživači da prijave radove relevantne za tematska područja konferencije OTO 2020.

1. TEME KONFERENCIJE 

a) Industrijski i građevinski inženjering
- Tehnologije montaže
- inženjersko obrazovanje
- Sveučilišna i industrijska suradnja
- Pregled realiziranih projekata u gospodarstvu
- Procesno inženjerstvo - razvoj, stanje i perspektive 
- Procesno upravljanje 
- Rješenja problema iz tehničke prakse 
- Projektiranje, eksploatacija i održavanje strojeva i postrojenja 
- Upravljanje projektima 
- Održavanje tehničkih sustava u industriji 
- Održavanje u niskogradnji i visokogradnji 
- Održavanje tehničkih sustava u komunalnim službama 
- Računalno integrirano održavanje 
- Organizacija održavanja 

b) Inženjerstvo zaštite okoliša
- Izvori emisija
- Utjecaj procesne industrije na kvalitetu okoliša
- Pročišćavanje otpadnih voda i mulja
- Upravljanje otpadom
- Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
- Upravljanje nesrećama
- Politika i upravljanje okolišem
- Razvoj zaštite okoliša kroz edukacijske i informativne aktivnosti
- Upravljanje prirodnim resursima
- Prostorno planiranje i urbani razvoj
- Inovacije u zaštiti okoliša

 

2. UPUTE ZA AUTORE

 

Postupak prihvaćanja rada podijeljen je u  dva koraka: 


Korak 1 - Podnošenje sažetka
- Radovi trebaju biti ažurni i temeljeni na izvornom radu autora. Sažetak od 200 do 300 riječi trebao pružiti jasne informacije o sadržaju rada. 
- Sažeci se predaju isklučivo putem sustava EasyChair: https://www.easychair.org/cfp/OTO2020
- Posteri; ako autor želi prijaviti objavljivanje postera - treba to naznačiti u sažetku.

 

Korak 2 - Prihvaćanje radova
Nakon pozitivne potvrde dvojice neovisnih recenzenata, od autora se traži cjeloviti rad u zadanom roku. 
Kompletni rad predaje se e-poštom na panon.institut@gmail.com u formatu doc/docx datoteke. Svi radovi trebaju biti napisani prema Uputama za autore i koristeći Predložak za pisanje radova
Prezentacije i postere treba pripremiti pomoću Predloška za prezentaciju. 
NAPOMENA: Molimo pregledati pravila o privatnosti prije slanja svojih osobnih podataka. 

 
Bitni datumi:
Prijava sažetaka radova: 11.11.2020.
Predaja dovršenih radova: 21.11.2020.
Recenziranje radova završava: 29.11.2020.
Predaja finalne verzije rada: 6.12.2020.
Prezentacija rad na skupu: 12.12.2020.
 
 
Međunarodni programski odbor / International Programme Committee
(Prema abecednom redu prezimena / List in alphabetical order)
 
prof. emer. dr. sc. Safet Brdarević (BiH)
prof. dr. sc. Eleonora Desnica (Serbia)    
prof. dr. sc. György Elmer (Hungary)
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš (Croatia)    
prof. dr. sc. Lajos Jozsa (Hungary)
doc. dr. sc. Svilen Radoslavov Račev (Bulgaria)
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Radovanović (Serbia)
prof. dr. sc. Tihomil Rausnitz (Germany)
doc. dr. sc. Nataša Šuman (Slovenia)
izv. prof. dr. sc. Damir Varevac (Croatia)
prof. dr. sc. Drago Žagar (Croatia)
 
Znanstveni odbor / Scientific Committee
(Prema abecednom redu prezimena / List in alphabetical order)
 
izv. prof. dr. sc. Naida Ademović (BiH)
dr. sc. Ivan Ambroš (Croatia)
doc. dr. sc. Josip Cumin (Croatia)
doc. dr. sc. Josip Balen (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić (Croatia)  
izv. prof. dr. sc. Damir Blažević (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina (Croatia)  
doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Irena Galić (Croatia)
dr. sc. Ivan Grgić (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Krešimir Grgić (Croatia)
ak. prof. dr. sc. Zijad Haznadar (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko (Croatia)
dr. sc. Ivana Hartmann Tolić (Croatia)
prof. dr. sc. Željko Hocenski (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić (Croatia)
izv. prof. dr. sc.  Josip Job (Croatia)
prof. dr. sc. Isak Karabegović (BiH)
doc. dr. sc. Mirko Köhler (Croatia)
doc. dr. sc. Goran Knežević (Croatia)
doc. dr. sc. Krešimir Lacković  (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Časlav Livada (Croatia)
doc. dr. sc. Ivica Lukić (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Predrag Marić (Croatia)
doc. dr. sc. Emmanuel Karlo Nyarko (Croatia)
doc. dr. sc. Barbara Pisker (Croatia)
doc. dr. sc. Mirjana Radman-Funarić (Croatia)
prof. dr. sc. Mirsad Raščić (BiH)
doc. dr. sc. Goran Rozing (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Sebastijan Seme (Slovenia)
izv. prof. dr. sc. Marinko Stojkov (Croatia)
prof. dr. sc. Damir Šljivac (Croatia)
izv. prof. dr. sc. Marija Šperac (Croatia)
prof. dr. sc. Andrej Štrukelj (Slovenia)
ak. prof. dr. sc. Božo Udovičić (Croatia)
dr. sc. Bruno Zorić (Croatia)

 

Organizacijski odbor

 

Davor Vić, dipl. ing. građ. - predsjednik
Dr.sc. Milan Ivanović

Dr.sc. Zaltko Lacković
Izv.prof.dr.sc Tomislav Keser

Mr.sc. Tatjana Mijušković-Svetinović
Mr.sc. Držislav Vidaković

 

Uredništvo
 
Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić - glavni urednik
Mr.sc. Držislav Vidaković - tehnički urednik
Doc.dr.sc. Krešimir Fekete
Izv.prof.sc. Damir Blažević
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš
 
 

Tehnička i IT podrška

Dario Došen, mag.ing.

Mario Miloloža, mag.ing.
Davor Begić, bacc.ing.

Ružica Kljajić, mag.ing.

 

 

Odabrani radovi prezentirani na OTO će biti pozvani za objavu u proširenom obliku na engleskom jeziku u časopisima: Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek e-GFOS (http://e-gfos.gfos.hr), International Journal of Electricaland Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces/) i Journal of Energy (http://journalofenergy.com/).

 

 

Službeni jezici skupa

Službeni jezici Skupa su hrvatski i engleski.

 

Think tank Panon – institut za strateške studije Osijek je neprofitna organizacija (registrirana za znanstvena istraživanja) u kojoj djeluje 30 magistara i doktora znanosti iz više područja tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti (ekonomija, elektrotehnika, filozofija, geodezija, građevinarstvo, informatika, pedagogija, povijest, pravo, računarstvo, sociologija i strojarstvo).