29. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA OTO 2020
12.12.2020.

Raspored izlaganja i zbornik radova:

 
 
OTO 2020 PROGRAM
 
8,00 – 8,30 Registracija sudionika na poveznici:
 
 
Moderator: Tomislav Keser
8,30 – 8,40 Otvaranje konferencije - Davor Vić, predsjednik organizacijskog odbora OTO 2020
 
1. POZVANA PREDAVANJA
8,40 - 9,00 – Mirko Karakasic, Optimiranje mase konstrukcije primjenom metode odzivnih površina
9,00 - 9,20 – Silva Lozančić, Različiti pristupi utvrđivanja nedostataka građevina u cilju održavanja
 
2. Tematska sekcija - INDUSTRIJSKI I GRAĐEVINSKI INŽENJERING
Moderator: Marijana Hadzima Nyarko
9,30 - 9,40 – Eleonora Desnica, Vladimir Jakovljević, Mića Đurđev, Ivan Palinkaš, Konstruiranje pomoćnog pribora i alata za potrebe remonta rudarskih mašina
9,40 - 9,50 – Borivoj Novaković, Ljiljana Radovanović, Darko Žikić, Jasmina Pekez, Luka Đorđević, Sprovođenje suvremenih dijagnostičkih metoda za identifikaciju otkaza zupčaste pumpe
9,50 - 10,00 – Josip Cumin, Tomislav Marijanović, Hrvoje Glavaš, Proračun i konstrukcija radioničke hidraulične preše nazivne sile 5t
10,00 - 10,10 – Željka Jurković, Danijela Lovoković, Ivan Cingel, Integralno prostorno planiranje kao preduvjet održivog planiranja željezničkog sustava unutar gradova
10,10 - 10,20 – Sanja Dimter, Zlata Dolaček-Alduk, Martina Zagvozda, Održavanje gradilišnih cesta
10,20 - 10,30 – Hrvoje Krstić, Andrea Štefanac, Dino Obradović, Analiza troškova održavanja i uporabe predškolske ustanove
10,30 - 10,40 – Tatjana Mijušković-Svetinović, Ivona Vareševac, Rad i održavanje vakumske kanalizacije
10,40 - 10,50 – Držislav Vidaković, Aleksandar Jurić, Krešimir Pavelić, Vladimir Moser, Razvoj strategija održavanja i mogućnosti primjene u organizacijama izvođača građevinskih projekata
10,50 - 10,00 – Emir Đulić,Tarik Karalić, Industrijska logistika na primjeru organizacije sektora održavanja u Rudniku mrkog uglja Zenica
11,00 - 11,10 – Emir Đulić,Tarik Karalić, Ocjena stanja industrijskog ventilatora
11,10 - 11,20 – Marija Bivolčević, Tomislav Barić, Mjerenje toplinskog otpora rebrastih hladnjaka
 
11,20 - 11,30  PAUZA Poster sekcija 
 
3. Tematska sekcija – DIGITALNE TEHNOLOGIJE
Moderator: Mirko Karakašić
11,30 - 11,40 – Tomislav Keser, Marko Božić, Hrvoje Radman, Marin Čereg, Struktura i održavanje sloja za upravljanje podacima u sustavu za aktivno terensko mjerenje vlage u drvetu
11,40 - 11,50 – Tomislav Keser, Andi Bašić, Marko Božić, Hrvoje Radman, Održavanje LoRa infrastrukture u gusto preprekama napučenim područjima
11,50 - 12,00 – Luka Omrcen, Martin Zagoršćak, Mirko Köhler, Ivica Lukić, Usporedba arhitektonskih obrazaca MVVM i MVP u aplikaciji Android - studija slučaja sustava upravljanja skladištem
12,00 - 12,10 – Dina Jukic, Tomislav Barić, Hrvoje Glavaš, Tin Kvesić, Održavanje televizora sa LC zaslonom
12,10 - 12,20 – Ivica Lukić  David Turkalj, Robert Šojo, Ivan Aleksi, Fizička realizacija digitalnog Google kalendara
12,20 - 12,30 – Filip Šangut, Marina Peko, Robert Šojo, Aplikacija za računanje masnoće u hrani kao pomoć kod VLCAD poremećaja
12,30 - 12,40 – Dominika Crnjac Milić, Ivica Čabraja, Marko Dumančić, Ekonomska i tehnološka efikasnost i efektivnost pametne signalizacije i osvjetljenja pješačkih prijelaza
12,40 - 12,50 – Tomislav Jukić, Mirko Mesić, Održavanje tjelesne aktivnosti pomoću fitnes aplikacija za Android uređaje
12,50 - 13,00 – Marina Dubravac, Krešimir Fekete, Ružica Kljajić, Robert Noskov, Regulacija napona elektranama na biomasu u SN distribucijskoj mreži
13,00 – 13,10 – Ana Pejković, Josip Spišić, Matko Zrnić, Krešimir Grgić, Josip Balen, Bežične tehnologije velikih i otvorenih područja
13,10 – 13,20 – ZAKLJUČNA RIJEČ
 
POSTER SEKCIJA
Dina Stober, Filip Dogančić, Zelena infrastruktura urbanih područja – primjer središta grada Osijeka
Milan Ivanović, Društvo znanja i kriza razvojne politike u Republici Hrvatskoj
Milan Ivanović, Razvoj zapuštenih područja Republike Hrvatske – prilozi za izgradnju modela
 
 
 
OTO 2020  SEKCIJA - KOMUNALNI OTPAD 
8,00 – 8,30 Registracija sudionika
8,30 – 8,40 Otvaranje konferencije - Davor Vić, predsjednik organizacijskog odbora OTO 2020
 
Konekciju na sekciju KOMUNALNI OTPAD mozete ostvariti na poveznici: 
 
1. Tematska sekcija – PRIKUPLJANJE I SELEKCIJA KOMUNALNOG OTPADA
Moderator: Milan Ivanović
8,40 - 8,55 – Tihana Škugor, Model odvajanja šest frakcija otpada na mjestu njegova nastanka kao najviši europski standard primarne selekcije otpada
8,55 – 9,10 – Đorđe Balić, O komunalnom zbrinjavanju otpada u slavonskoj regiji
9,10 - 9,20 PAUZA - video
- Unikom Osijek - Proljetno uređenje grada (3,52)
- Unikom Osijek - Odvojeno prikupljanje otpada (4,26)
- Unikom Osijek - Biootpad i kompostana“ (1,42)
 
2. Tematska sekcija – RECIKLIRANJE KOMUNALNOG OTPADA
Moderator: Olivera Galović
9,20 - 9,35 – Davor Vić, Razvoj cjelovitog sustava gospodarenja bio-otpadom na području grada Osijeka
9,35 - 9,50 – Zlatko Lacković, Primjer učinkovitog zbrinjavanja otpada u cilju održivog razvoja
9,50 - 10,05 – Milan Ivanović, Selekcija i prerada plastične mase iz komunalnog otpada
10,05 - 10,20  PAUZA - video
- Unikom Osijek - Što nam donosi novi način obračuna odvoza otpada? (3,45)
- Unikom Osijek - Osječka reciklažna dvorišta (3,04)
- Unikom Osijek - Reciklažno dvorište za građevni otpad (3,10)
 
3. Tematska sekcija – VIZIJE ZA RECIKLIRANJE KOMUNALNOG OTPADA
Moderator: Goran Rozing
10,20 - 10,35 – Držislav Vidaković, Nastajanje i mogućnosti smanjivanja građevinskog otpada
10,35 - 10,50 – Sanja Dimter, Drvni pepeli - otpadni materijali za održivu gradnju cesta Slavonije 
10,50 - 11,05 – Milan Ivanović, Tomislav Barić, Izgradnja postrojenja na biomasu i bioplin – razvojna prilika Slavonije i Baranje
11,05 – 11,15 – Davor Vić ZAKLJUČNA RIJEČ (završetak skupa)